Портал підтримки

语言

Українська

  • English

  • Українська

  • English

  • Українська


Портал підтримки

语言

Українська

  • English

  • Українська

  • English

  • Українська

Рішення: Сервісна технічна підтримка

В сучасному бізнесі неухильно зростає необхідність в якісній технічній підтримці мереж телекомунікацій, ІТ-інфраструктур підприємства та програмного забезпечення. Швидке вирішення труднощів, що можуть виникнути в процесі роботи, сприяє безперервності ведення бізнес-діяльності компанії . Тому, дуже важливо при виконанні цього завдання, довірити це партнеру, що має висококваліфікованих фахівців, здатних організувати роботу з підтримки максимально ефективно, і більше того – діятиме на упередження. Команда Priocom має багаторічний досвід успішної технічної реалізації та подальшої підтримки як складних телекомунікаційних мереж з мультивендорним обладнанням, так і підтримку програмного забезпечення і ІТ-інфраструктур підприємств, та пропонує комплексний підхід у підготовці рішень з підтримки.
Наші переваги:● гнучкий підхід до потреб Замовника● різноманітні пакети підтримки● можливість надання послуг з підтримки в режимі 24/7/365
Маємо: ● локальний Контакт центр (перша лінія підтримки), який є єдиною точкою входу запитів з боку Замовника ● виділену локальну команду фахівців підтримки● власну лабораторію

Підтримка складається з наступних блоків:

Реактивна підтримка:● відновлення функціональності● аналіз причин аварій● рекомендації щодо запобігання аварій● рішення проблем на стику обладнання різних вендорів (Cisco, Juniper, ECI…)● відкриття запитів у вендорів, їх супровід до отримання рішення● відновлення працездатності обладнання● організація заміни несправного обладнання● превентивна заміна обладнання
Проактивна підтримка:● аудит мережі та систем● моніторинг мережі та систем
Моделювання/тестування:● моделювання, відтворення та дослідження аварій; ● тестування розроблених рішень, конфігураційних змін з усунення причин аварій
Оптимізація:● обговорення питань оптимізації, розвитку мережі та систем Замовника● формування рекомендацій і пропозицій щодо розвитку та оптимізації● лабораторне моделювання нових рішень